Reklamacije i prigovori

Inovatic ICT d.o.o.

Mije Goričkog 35, 10 090 Zagreb

OIB: 18588351396

MBS: 110076488, Trgovački sud u Zadru

E-mail: shop@craftpaint.com.

Kontakt broj: 091 5021060, 5886251

Facebook 

Instagram 

 

Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR0423400091110610969

SWIFT: PBZGHR2X

 

Zagrebačka banka d.d.

IBAN: HR1323600001101904131

SWIFT: ZABAHR2X

 

Web shop je otvoren za narudžbe od 0-24,  pitanja vezana uz web kupovinu možete slati na e-mail, putem Facebook ili Instagram Inboxa (@craftpaint) te ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

 

U radno vrijeme ureda možete nas dobiti i putem poziva na broj 01/3864320 ili 091/588-6251.

Radno vrijeme ureda : 9-16 h od ponedjeljka do petka, vikendom ne radimo.


 Primjedbe i prigovori


U skladu sa čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, internet trgovina www. craftpaint-arena Vam omogućuje da svoje pisane primjedbe prigovore šaljete na e-mail: shop@craftpaint.com.

Na sve vaše primjedbe i prigovore odgovoriti ćemo u roku od maksimalno 15 dana.

 

Pitanja i Kontakt

Ako želite: pristupiti, ispraviti, izmijeniti ili brisati osobne podatke koje imamo o Vama, prijaviti žalbu, ili jednostavno želite više informacija, kontaktirajte nas na shop@craftpaint.com. ili putem pošte na Inovatic ICT d.o.o. Mije Goričkog 35, 10 000 Zagreb

 

Online rješavanje sporova

Temeljem Uredbe Europske unije o online rješavanju potrošačkih sporova, od 15. veljače 2016. na području cijele EU, sve sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR (Online Dispute Resolution) platforme.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Ukoliko se sretneš sa problemom tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.), možeš ispuniti obrazac za žalbu u tri jednostavna koraka. Prigovor možeš podnijeti ovdje.

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA


Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora.


Prigovor se također može podnijeti:

- putem pošte na adresu: Inovatic ICT d.o.o. Mije Goričkog 35, 10 000 Zagreb


Ili


- na e-mail adresu: support@inovatic-ict.com


Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.Raskid ugovora i povrat

Kupac ima pravo, jednostrano zatražiti povrat robe u roku od 15 radnih dana, računajući od dana preuzimanja proizvoda. Povrat robe može se zatražiti elektronskim putem upitom na e-mail:shop@craftpaint.com.

Ukoliko kupac podnosi upit za povrat robe putem e-maila, dužan je navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte te navesti razloge povrata robe.

Inovatic ICT će u najkraćem mogućem roku obavijestiti Kupca o primitku e-maila te procesuirati upit.

Inovatic ICT će u sljedećim slučajevima odobriti povrat robe ili raskid Ugovora:


- primljena roba ne odgovara specifikacijama naručene (artikl, dimenzije, količina i sl.)

- primljena roba je proizvedena sa manjkavostima (greške prilikom tiska, površinska oštećenja i sl.)

- primljena roba je oštećena prilikom manipulacije u transportu dok stanje vanjske ambalaže nije ukazivalo na manjkavosti

- primljena roba nije poslana kupcu u roku od 20 radnih dana od narudžbe, što Inovatic ICT dokazuje slanjem adresnice klijentu kad paket bude otpremljen.


U slučaju jednog ili više opravdanih razloga za povrat, Inovatic ICT na upit o povratu robe odgovara potvrdno putem e-maila.


U slučaju iz prethodne točke, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod  o svom trošku, na adresu sjedišta: Inovatic ICT d.o.o. Mije Goričkog 35, 10 000 Zagreb


Za proizvod koji se reklamira ili vraća, Inovatic ICT se obvezuje u roku od 15 radnih dana od dana kada je odobrio povrat robe, a nakon što primi vraćenu robu, izvršiti povrat uplaćenih sredstava umanjen za iznos poštarine. Poštarina nastala pri isporuci robe Vaš je izravni trošak i ne može biti vraćena. Povrat uplaćenih sredstava se vrši na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu (na isti broj računa u banci).


Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 10 radnih dana od kada je Inovatic ICT odobrio povrat robe. Ukoliko se pregledom vraćene robe utvrdi da je roba u cijelosti uredna po svim točkama, smatrat će se da je Kupac uredno izvršio svoju obvezu povrata. Ukoliko se roba vrati oštećena, Kupac nije ovlašten zahtijevati povrat izvršene uplate zbog neispunjenja svoje obveze o urednom povratu robe.

Kupac je, kada vrši povrat robe, robu koju vraća dužan vratiti u originalnoj ambalaži sa svim pripadajućim dijelovima i svom dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena. Temeljem Zakona o zaštiti potrošača Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

UPUTE O POSTUPKU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača roba predana u posjed.

Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, potrošač mora obavijestiti tvrtku Inovatic ICT o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem ovog obrasca za jednostrani raskid poslanog elektroničkom poštom.

 

KADA POTROŠAČ NEMA PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA?

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

Objašnjenje:

Naši proizvodi izrađuju se po narudžbi. Proces izrade započinje nakon uplate Kupca, čime je Kupac nedvosmisleno potvrdio narudžbu kao i da je upoznat sa Uvjetima kupnje navedenim na ovom web mjestu, te je time započelo ispunjenje usluga, odnosno proces izrade naručenih proizvoda. Nakon izdavanja računa jednostrani raskid ugovora neće biti moguć ukoliko je Inovatic ICT već pristupila izradi naručenih proizvoda, odnosno djelomično ili u potpunosti izradila naručene proizvode. Iznimno, jednostrani raskid ugovora može se odobriti ukoliko proces izrade nije započeo odnosno može se odobriti djelomično uz zadržavanje određenog iznosa koji bi pokrio troškove materijala/proizvodnje koji su nastali do trenutka zahtjeva za raskid.

Za svaki upit o jednostranom raskidu Inovatic ICT će donositi odluku pojedinačno.

2. Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

Objašnjenje:

Jednostrani raskid ugovora ni u kojem slučaju se ne može primijeniti na proizvode koji su personalizirani, na primjer napravljeni po točnim dimenzijama koje je klijent odredio ili ukoliko su proizvodi na drugi način personalizirani (izmijenjen originalan Inovatic ICT grafički dizajn ili je dodana personalizacija, na primjer ime, posveta i slično).

 

Reklamirani proizvod mora biti u originalnom pakiranju i s deklaracijom, te pripadajućim računom, uputama za korištenje i jamstvenim listom.

U slučaju jednostranog raskida ugovora potrošač snosi izravne troškove povrata robe, i dužan je vratiti robu tvrtki Inovatic ICT-u neoštećenu, ne korištenu i u originalnoj neoštećenoj ambalaži bez nepotrebnog odgađanja, putem pružatelja poštanskih usluga, zajedno s računom, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora trgovcu. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka navedenog roka poslao robu trgovcu. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Prodavatelj nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obaveze koje se nalaze u domeni dostavne službe. Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan reklamaciju uputiti dostavljaču na licu mjesta.

Tvrtka Inovatic ICT dužna je bez odgađanja, najduže u roku od 30 dana od primitka vraćene robe (ukoliko se pokaže da ista nema nikakvih znakova oštećenja ili korištenja) vratiti potrošaču plaćeni iznos ili zamijeniti proizvod, ovisno o zahtjevu kupca. Povrat novca bit će vraćen na isti način na koji je potrošač izvršio uplatu.

U slučaju da je roba koju potrošač vraća oštećena i nije za daljnju prodaju Inovatic ICT nije obvezna prihvatiti povrat takve robe. U slučaju da je robi rukovanjem potrošača umanjena vrijednost, Inovatic ICT ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća potrošaču. 


Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete pronaći ovdje.


Prigovor zbog skrivenih nedostataka na proizvodu

Kad se nakon primitka proizvoda od strane Kupca pokaže da proizvod ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda (skriveni nedostatak), Kupac je dužan obavijestiti Inovatic ICT bez odgađanja. Protekom zakonskog roka za isticanje prigovora zbog skrivenih nedostataka na proizvodu, računajući od dana preuzimanja proizvoda, Kupac gubi pravo na izjavljivanje prigovora zbog skrivenog nedostatka.

Inovatic ICT će uvažiti prigovor Kupca zbog skrivenog nedostatka samo ukoliko se radi o tvorničkoj grešci ili anomalijama proizvoda koje se nisu mogle utvrditi prilikom preuzimanja. Kupac gubi pravo na prigovor zbog materijalnog nedostatka na proizvodu ukoliko isti ugradi, a radi se o nedostatku koji se mogao uočiti prije ugradnje. Kupac nema pravo na naknadu prateće štete za trošak ugradnje i skidanja ugrađenog proizvoda, a radi se o nedostatku koji se mogao uočiti prije ugradnje.

Inovatic ICT neće nikad uvažiti prigovor kada Kupac ističe prigovor skrivenog nedostatka na proizvodu ako je proizvod ugrađen protivno pravilima struke ili uputama proizvođača. Inovatic ICT neće uvažiti prigovor na nepravilna preklapanja uzorka proizvoda koji je montiran jer do istoga može doći samo nestručnom ugradnjom odnosno zbog nepoštivanja uputa proizvođača. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Kupac je odgovoran provjeriti proizvod prije montaže te ustvrditi da li se eventualne manjkavosti mogu uočiti prije samog postavljanja.


Zamjena kupljenog proizvoda

Inovatic ICT može u opravdanim slučajevima ako se radi o robi koja nije izrađena prema specifikaciji pojedinog Kupca, dopustiti Kupcu povrat robe i zamjenu drugom robom, kada kupljena roba ne odgovara Kupčevim željama, s time da takva roba mora svakako biti u originalnoj ambalaži s pripadajućom dokumentacijom. Odobrenje radi zamjene robe, Inovatic ICT procjenjuje posebno za svaki pojedini slučaj kupnje i prema vlastitoj procjeni. Jednom ili više puta prihvaćena zamjena s Kupcem ili drugim kupcem neće se smatrati uobičajenom praksom poslovanja za naredne zamjene ili uobičajenom nepisanom praksom Inovatic ICT